Montáž

Vezměte prosím na vědomí následující upozornění!

Při nedodržování je záruka neplatná!

Před montáží si přečtěte pozorně návod!

NEPŘENÁŠEJTE zvedací zařízení za kabely!

UPOZORNĚNÍ - toto zařízení bylo naprogramováno / není naprogramováno

Zařízení musí být namontováno správně a odpovědně!

NEPŘIPOJUJTE žádné vnější zdroje napětí na řídící kabely!

NEPROVOZUJTE výtah bez minimální hmotnosti nebo výtah selže!

NEOTÁČEJTE spouštěcí kroužek při ukotvení svítidla do výtahu. Nebezpečí zkratu nebo těžkého poškození!

Máte-li jakékoli pochybnosti, prosím, kontaktujte svého místního REEL TECH zástupce nebo partnera!

Montáž

Připevněte zvedák s hákem pomocí třmenu

Pomocí dodaného třmenu, zajistěte držák světla k zvedáku a připojit k elektrickému napájení.

Připojte zařízení ke zdroji napětí při vypnutém jističi.

Dálkové ovládání: Zapnuto. Zadejte číslo výtahu (například 1), a stiskněte tlačítko DOWN spustit.

Poznámka: Výtah musí být uchycen vhodným upevněním (není součástí dodávky) do mechanicky a zvukově odolné plochy schopné odolat kombinované zatížení svítidla a výtahu. V případě pochybností se obraťte na profesionálního projektanta.

Wir verwenden Cookies für Benutzerfreundlichkeit, Statistik und Einstellungen.
Wenn Sie hier bleiben, nehmen wir an, dass Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden sind.
Weitere Informationen: Ochrana osobních údajů
OK
Zpět